Susumu Hirasawa - Ash Crow Text

Songtext zu Ash Crow


Jū kyomu ni
Akuta o kurau
ASH CROW, ASH CROW muku o tobe

Kyomō no ame
Saku shino ando
ASH CROW, ASH CROW kyo hi wo nake

Kimi {ni} satori
Ishi {ni} hikari
Jihi wa hi no ya to nari

Jūrin no obie ni umare

ASH CROW, ASH CROW miezu tobu

Seisan no yoru ni wa kuroku
ASH CROW, ASH CROW sora wo mitasu

Kimi {ni} satori
Ishi {ni} hikari
Jihi wa hi no ya to nari

ASH CROW, ASH CROW
Muma wa uso to yaki yu te
ASH CROW, ASH CROW
Mukui wa kyogi to abaki
ASH CROW, ASH CROW
Obie no kaze saki tobe
ASH CROW, ASH CROW
Jizai no ya nogotoku ni
Samete nao kyomō sobietatsu
ASH CROW, ASH CROW fuzai o tobe

Nozomi naki fundo ni umaru
ASH CROW, ASH CROW yoru o mitasu

Kimi {ni} satori
Ishi {ni} hikari
Jihi wa hi no ya to nari

ASH CROW, ASH CROW
Muma wa uso to yaki yu te
ASH CROW, ASH CROW
Mukui wa kyogi to abaki
ASH CROW, ASH CROW
Obie no kaze saki tobe
ASH CROW, ASH CROW
Jizai no ya nogotoku ni

Susumu Hirasawa - Ash Crow Songtext

zu Ash Crow von Susumu Hirasawa - Ash Crow Lyrics Susumu Hirasawa - Ash Crow Text Susumu Hirasawa - Ash Crow Tekst piosenki Ash Crow Susumu Hirasawa Ash Crow Liedtext

Noch keine Übersetzung vorhanden. Musik-Video-Miniaturansicht zu Ash Crow Songtext von Susumu Hirasawa

Video zum Ash Crow


Ash Crow Songtext von Susumu Hirasawa


Andere Songtexte und Deutsche Übersetzungen

von Susumu Hirasawa

Beliebt Lyrics

Beliebt Neu Songtexte

Empfohlen Deutsche Übersetzungen