Susumu Hirasawa - Hai Yo (Oh Ashes) Text

Songtext zu Hai Yo (Oh Ashes)


Haimae!

Kunieru gekka tamino dokkoku Kyomono nobi ni “Kami” wa naru
Hai yo, Hai yo, muneno kubiki wa sennen no

Aaa Momai no Momai no Kase ni “Hogo” sae utsushi mise

Iko no kaze ni yakare mau Karma no akuta yorube naku
Hai yo, Hai yo, satore byakuya no hito nareba

Aaa yukyu wo, yukyu wo Mune ni yamanai koe wo shite

(Hai yo, Hai yo, Hai yo, Hai yo)

Haimae, Haimae, Haimae yo Aaa Haimae, Haimae, Haimae yo Aaa

Hai yo, Mae yo, Aaa, aru wa kataki yuiitsuno shutsuji wo
Hai yo, Nanore yo, Aaa, shiru wa kataki mukyo no chikara wo

Haimae, Haimae, Haimae yo Aaa

Ikaku no tou no kazenari to Obie no muma ni “Kami” wa naru
Hai yo, Hai yo, ute yo jaaku wa sennen no

Aaa, Kunkai no, kunkai no
Iwaku muimi wo sengen shi
(Hai yo, Hai yo, Hai yo, Hai yo)
Haimae, Haimae, Haimae yo Aaa Haimae, Haimae, Haimae yo Aaa

Hai yo, Mae yo, Aaa, aru wa kataki yuiitsuno shutsuji wo Hai yo, Nanore yo, Aaa, shiru wa kataki mukyo no hikari wo

Susumu Hirasawa - Hai Yo (Oh Ashes) Songtext

zu Hai Yo (Oh Ashes) von Susumu Hirasawa - Hai Yo (Oh Ashes) Lyrics Susumu Hirasawa - Hai Yo (Oh Ashes) Text Susumu Hirasawa - Hai Yo (Oh Ashes) Tekst piosenki Hai Yo (Oh Ashes) Susumu Hirasawa Hai Yo (Oh Ashes) Liedtext

Noch keine Übersetzung vorhanden. Musik-Video-Miniaturansicht zu Hai Yo (Oh Ashes) Songtext von Susumu Hirasawa

Video zum Hai Yo (Oh Ashes)


Hai Yo (Oh Ashes) Songtext von Susumu Hirasawa


Andere Songtexte und Deutsche Übersetzungen

von Susumu Hirasawa

Beliebt Lyrics

Beliebt Neu Songtexte

Empfohlen Deutsche Übersetzungen