Songtext zu Cánh Bướm Dối Gian


Em đã chán ngấy rồi
Việc anh vui chơi ở ngoài
Rồi hỏi ngược em
Anh đã làm gì sai
Bingo! Anh đúng rồi
Chẳng muốn hơn thua nửa lời
|Mặc anh bô lô ba la em về nha

Mama tell me
Người mà hở chút nói đạo lý
Thì nên chia tay đi dây vào làm chi
Mama tell me
Người mà hở chút nói đạo lý
Thì thường là người
Sống như loài bươm bướm

Tránh xa tránh xa em một chút
Biến đi biến đi trong một phút
Nói nữa chỉ khiến em đau đầu
Baby let me go
Tránh xa tránh xa em một chút
Biến đi biến đi trong một phút
Nói nữa chỉ khiến em đau đầu
Baby let me go me go

Đạo lý nhưng sống như loài bươm bướm
Đạo lý nhưng sống như loài bươm bướm
Thức đêm mới biết đêm dài
Yêu anh mới biết sừng dài hơn đêm
Anh thề anh chỉ yêu em
Nhưng em có nên em không cần
Sống như um badabidaboom
Sống như um badabidaboom

Mama tell me
Người mà hở chút nói đạo lý
Thì nên chia tay đi dây vào làm chi
Mama tell me
Người mà hở chút nói đạo lý
Thì thường là người
Sống như loài bươm bướm

Tránh xa tránh xa em một chút
Biến đi biến đi trong một phút
Nói nữa chỉ khiến em đau đầu
Baby let me go

Tránh xa tránh xa em một chút
Biến đi biến đi trong một phút
Nói nữa chỉ khiến em đau đầu
Baby let me go me go

Đạo lý nhưng sống như loài bươm bướm
Đạo lý nhưng sống như loài bươm bướm
Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay
Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay

I'm your new dancing queen
Burn the whole world up like I'm gasoline
I'm your new dancing queen
Burn the whole world up like I'm gasoline
I'm your new dancing queen
Burn the whole world up like I'm gasoline
I'm your new dancing queen
Burn the whole world up like I'm gasoline..

Phí Phương Anh - Cánh Bướm Dối Gian Songtext

zu Cánh Bướm Dối Gian von Phí Phương Anh - Cánh Bướm Dối Gian Lyrics Phí Phương Anh - Cánh Bướm Dối Gian Text Cánh Bướm Dối Gian Phí Phương Anh Cánh Bướm Dối Gian Liedtext

Noch keine Übersetzung vorhanden.
Musik-Video-Miniaturansicht zu Cánh Bướm Dối Gian Songtext von Phí Phương Anh

Video zum Cánh Bướm Dối Gian


Cánh Bướm Dối Gian Songtext von Phí Phương Anh


Andere Songtexte und Deutsche Übersetzungen

von Phí Phương Anh

Beliebt Songtexte und Lyrics auf Deutsch: