Kalush Orchestra - Stefania TEXT

Stefania
Deutsche Übersetzung 🇩🇪 »

Songtext zu Stefania


[Ukrainian]

Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала дала мені ритм
І напевне силу волі не забрати в мене, бо дала вона
Напевне знала може більше і від Соломона
Ламаними дорогами прийду я завжди до тебе
Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі
Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене не була обманута
Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі, люлі, люлі, о...

Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить
Як би я не виріс на виріс за речі платить
Я не мала дитина, вона далі нерви трaтить
Я яуляв шлях би тебе трафив
Ти все молода, о мамо, на піку
Якщо не ціню опіку на піку слави мені в тупіку
Забивайте піку цю піку, я би попік спік
Своєю любов'ю

Люлі, люлі, люлі, о...


Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово[Latynization]

Stefaniya mamo, mamo Stefaniya
Rozkvitaye pole, a vona syviye
Zaspivay meni, mamo, kolyskovu
Khochu shche pochuty tvoye ridne slovo

Vona mene kolysala, dala meni rytm
I napevne sylu voli ne zabraty v mene, bo dala vona
Napevne znala mozhe bilʹshe i vid Solomona
Lamanymy dorohamy pryydu ya zavzhdy do tebe
Vona ne rozbudytʹ, ne budytʹ, mene v sylʹni buri
Zabere v babuli dvi duli, niby vony kuli
Duzhe dobre znala mene ne bula obmanuta
Yak bula duzhe vtomlena, hoydala mene v takt

Lyuli, lyuli, lyuli, o...

Stefaniya mamo, mamo Stefaniya
Rozkvitaye pole, a vona syviye
Zaspivay meni, mamo, kolyskovu
Khochu shche pochuty tvoye ridne slovo

YA ne v pelenakh, no ma, no ma, khvatytʹ
Yak by ya ne vyris na vyris za rechi platytʹ
YA ne mala dytyna, vona dali nervy tratytʹ
YA yaulyav shlyakh by tebe trafyv
Ty vse moloda, o mamo, na piku
Yakshcho ne tsinyu opiku na piku slavy meni v tupiku
Zabyvayte piku tsyu piku, ya by popik spik
Svoyeyu lyubov'yu

Lyuli, lyuli, lyuli, o...

Stefaniya mamo, mamo Stefaniya
Rozkvitaye pole, a vona syviye
Zaspivay meni, mamo, kolyskovu
Khochu shche pochuty tvoye ridne slovo

Stefaniya mamo, mamo Stefaniya
Rozkvitaye pole, a vona syviye
Zaspivay meni, mamo, kolyskovu
Khochu shche pochuty tvoye ridne slovo

Ukraine's Eurovision 2022 song: Kalush Orchestra - Stefania Songtext

zu Stefania von Kalush Orchestra - Stefania Lyrics Eurovision 2022 WINNER: Ukraine Kalush Orchestra - Stefania Lied Kalush Orchestra - Stefania Text Stefania Kalush Orchestra Stefania Liedtext zu Kalush Orchestra - Stefania - Ukraine Eurovision 2022 WINNER KALUSH - Stefania (Kalush Orchestra) txt

Stefania Deutsche Übersetzung zu Stefania von Kalush Orchestra »

Musik-Video-Miniaturansicht zu Stefania Songtext von Kalush Orchestra

Video zum Stefania


Stefania Lyrics von Kalush Orchestra


Andere Songtexte und Deutsche Übersetzungen

von Kalush Orchestra

Beliebt Lyrics

The Gathering - We Rise Songtext

The Gathering - We Rise

Songtext & Übersetzung

Beliebt Neu Songtexte