Ishay Ribo - הלב שלי (Halev Sheli) Text

Songtext zu הלב שלי (Halev Sheli)


הלב שלי נקרע לשניים
מה שלא ראתה שפחה על המים
כמו סופה מן הים הולם
כמו תופה של מרים פועם
ואין תרופה בעולם

הלב שלי מרים ידים
כבר מועד לא עומד על הרגליים
שבר כלי שאין בו כבר מה
והשמים הם לי חומה
איך אעבור בתוך הים ביבשה

ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול

לזכך את החול
לרכך בי הכל
ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי
משכך כל כאב שבי
מרפא את הלב

הלב שלי נקרע לשניים
חציו אשם וחציו לשם שמיים
כמו סופה מן הים הולם
כמו תופה של מרים פועם
ואין תרופה בעולם ללב

ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול
לזכך את החול
לרכך בי הכל
ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי
משכך כל כאב שבי
מרפא את הלב

ויש עוד צר שמציק לצאן

ואין ציר שיצעק לצור
רק אני מול ים שלם ולב שבור

ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול
לזכך את החול
לרכך בי הכל
ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי
משכך כל כאב שבי
מרפא את הלב

ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול
לזכך את החול
לקדש בי הכל
ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי
משכך כל כאב שבי
מרפא את הלב

Ishay Ribo - הלב שלי (Halev Sheli) Songtext

zu הלב שלי (Halev Sheli) von Ishay Ribo - הלב שלי (Halev Sheli) Lyrics for Ishay Ribo - הלב שלי (Halev Sheli) Lied הלב שלי (Halev Sheli) Tekst Ishay Ribo - הלב שלי (Halev Sheli) Text הלב שלי (Halev Sheli) Ishay Ribo הלב שלי (Halev Sheli) Liedtext Musik-Video-Miniaturansicht zu הלב שלי (Halev Sheli) Songtext von Ishay Ribo

Video zum הלב שלי (Halev Sheli)


הלב שלי (Halev Sheli) Songtext von Ishay Ribo


Andere Songtexte und Deutsche Übersetzungen

von Ishay Ribo

Beliebt Lyrics

Free - Be My Friend Songtext

Free - Be My Friend

Songtext & Übersetzung
Jimi Hendrix - Hey Joe Songtext

Jimi Hendrix - Hey Joe

Songtext & Übersetzung
Kansas - On The Other Side Songtext

Kansas - On The Other Side

Songtext & Übersetzung

Beliebt Neu Songtexte

Empfohlen Deutsche Übersetzungen