Farya Faraji - Belisarius Text

Songtext zu Belisarius

Gladius Rōmae imperī sum,
Ubi’st nostrum imperium?
Nē plōrā, mater Rōma,
Dēnuō flōrēbis,

Cīvis Romānus sum,
Sed sine imperiō sum,
Sanguine barbarōrum,
Renāta erit Rōma!

Arēnae Āfricānae,
Cum sanguis Vandalōrum rubrae factae sunt,
Plōrā Gelimer, Rēx sine rēgnō,
Gladius Rōmae sum,

Belisārius!

Hortī Ītaliae lacrimīs Gothicīs fertilēs factī sunt,
Plōrāte, Gothicī, barbarī,
Gladius Rōmae sum,
Belisārius!

Montēs, Lazicae,
Cum sanguis Sassanidārum, rubrī factae sunt!
Vāde, Chosroē, mortālis anime!
Gladius Rōmae sum,
Belisārius!

Urbī ferro flammāque minatus est,
Mementō, Totila, Rōmam antīquam esse,
Sī rēx bonus es tū, nē nēlē rēgīnam nostram,
Gladius Rōmae sum,
Belisārius!

Glaciēs Dānuviī sanguine Hunnōrum, rubrae factae sunt,

Vāde, Zabergan, Attila nōn es tū,
Gladius Rōmae sum,
Belisārius!

Farya Faraji - Belisarius Songtext

zu Belisarius von Farya Faraji - Belisarius Lyrics for Farya Faraji - Belisarius Lied Belisarius Tekst Farya Faraji - Belisarius Text Belisarius Farya Faraji Belisarius Liedtext Musik-Video-Miniaturansicht zu Belisarius Songtext von Farya Faraji

Video zum Belisarius


Belisarius Songtext von Farya Faraji


Andere Songtexte und Deutsche Übersetzungen

von Farya Faraji

Beliebt Lyrics

Beliebt Neu Songtexte

Empfohlen Deutsche Übersetzungen